आमर बारे ने

भतरी एक बोली जोन  छत्तीसगड़ भारत ने पड़ू आय  

अतक संकिया गोटाऊ आत 

1,084,000

लोक मनर जाती 

भतरा 

सास्त्र स्टेटस  

नुआ नियम 

आडियोर बाइबल निहाय 

 

 यीशु फिलिम

दकबार  

सुसमाचार रिकाडिंग सुनबाटा 

अनुवाद   साल /स्टेटस 
बाइबाल शब्दकोस  हां
नुआ नियम  2017
पूरा बाइबल  कोनी सुचना 

 भतरा मन अनुसूची जाती ने आचेत भारत ने. आयं बस्तर छत्तीसगड , ने ही गोटाऊ आत आवरी, ओरिसा ने पने,आचेत 
तिकर काम कमनर छाती बोड़ा आवरी माच काकड़ा दरुआत ,आवरी कोनी मजदुरी बीती काम करू आत, आवरी कोनी कोनी नोकरी ने पने आचेत, 

भातरा मनर नियम असन आय, आयं मन परिवारर योजना ना करेत,  किंदिक मा लोक ही पड्बार, खिक बार तेबे सुभ जरुरी आय तीके पंह चाय बा काजे,

 

Resource Type ▲ शब्दर  नाव 
आडियो रिकाडिंग  आडियो बाइबल सिखबाटा 
आडियो रिकाडिंग  मोकिक बाइबल भतरी ने 
आडियो रिकाडिंग  आडियो ने यिशुर कहानी  (यिशुर फिलिम )
फिलिम/ विडियो  यिशुर फिलिम: भतरी ने 
मोबाइल अप्प  gगूगल प्ले स्टोर ले भतरी बाइबल डाउनलोड 
टेक्स  / प्रिंटर मेटर  बाइबल 

Data Courtesy : जोशुआ  प्रोजेक्ट